จุดเริ่มต้นของ Kzy เกิดความรู้สึกตื่นเต้น สนุก น่าสนใจและชื่นชอบในโลกอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ประมาณปี 1998 ที่ได้สัมผัสครั้งแรก เรื่อยมาจนปัจจุบัน โดยมีความเชื่อมาตลอดว่าในโลกออนไลน์เป็นโลกทางความคิดที่เปิดกว้างและท้าทายสำหรับผู้แสวงหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองและสังคม จากห้องเรียนสู่สายอาชีพ ได้คลุกคลี พัฒนา และเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความคิดไอเดียที่ได้จากหลายๆชิ้นงานที่เคยทำจากหลายๆธุรกิจซึ่งก้าวเข้ามาเปิดตัวในโลกอินเตอร์เน็ต จนเกิดเป็น Kzy ในทุกวันนี้
Kzy อ่านว่า เค-ซี่ โดยไอเดียเริ่มจากคำว่า Crazy แล้วพยายามบีบให้สั้นที่สุด เพื่อง่ายต่อการเขียนและจดจำ Kzyในนิยามคือการแสดงออกที่แตกต่าง การหลุดออกจากกรอบเดิมๆรูปแบบเดิมๆที่มีอยู่ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ต่างจากเดิมและคงไว้ด้วยความสนุก โดยมีความเชื่อที่ว่างานที่ทำด้วยความสนุกมักออกมาดีเสมอ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิดบริษัทในไทย ทำให้เห็นและสัมผัสรูปแบบการทำงานที่เป็นสากล ทั้งนี้ Kzy ก็ได้นำรูปแบบวิธีการทำงานและกระบวนการณ์ทางความคิดเหล่านั้นมาใช้กับลูกค้าของเราในทุกๆงานโดยถือเป็นมาตฐานสำคัญ เริ่มจาก

  • Discovery - Analysis การเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งจากการพูดคุย เรียนรู้ในสินค้า และธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด แล้วนำมาพูดคุยประชุมในทีมสำหรับ Brain stroming ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีกว่าและสร้างสรรค์ นำไปสู่การนำเสนอ รูปแบบ แผนงาน ความเป็นไปได้ ที่ชัดเจน พร้อมที่จะลงมือทำ
  • Design - Creativity จากไอเดียความคิดที่ได้จากการ Discovery - Analysis นำมาสู่การออกแบบงานกราฟฟิก ที่สื่อถึงความเป็นธุรกิจ โดยเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านงานกราฟฟิกดีไซน์ ที่มีความชัดเจน น่าสนใจ และเข้าใจง่าย ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด
  • Development - Coding จากงานภาพนิ่ง และกราฟฟิกอาร์ท เรานำมาทำให้ดูมีชีวิต เพิ่มeffect เพิ่มความนาสนใจในทุกๆการใช้งาน ตอบสนองใน events/actions ต่างๆของการใช้งาน และเรายังออกแบบให้รองรับการแสดงผลในเครื่องมือที่หลากหลาย(Responsive) ในส่วนของ Hard code เราใช้รูปแบบของ MVC (Model Views Controller)ในทุกๆงาน ทำให้ง่ายต่อการทำนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคต ในส่วนของ views รูปแบบ coding เราถือตามมาตฐานการของ W3C และที่สำคัญที่เรามักไม่มองข้ามคือการทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และ SEO Friendly
  • Deployment - Testing ก่อนส่งมอบงานเราจะทำการทดสอบระบบ การใช้งานและการแสดงผลเพื่อให้มั่นใจว่างานที่เราทำสามารถใช้งานปกติในทุกๆเครื่องมือ เช่น Mobile Tablet PC/Mac และในทุกๆ browser เช่น Chrome, FireFox, Safari, Opera และ Internet Explorer แต่ทั้งนี้สำหรับ Internet Explorer เรารองรับเวอร์ชั่น 8 ถึงปัจจุบัน
  • Distribution - Online marketing หลังจากส่งมอบงาน สำหรับเวบไซต์ที่เป็นร้านค้า หรือที่ต้องการโปรโมทผลิตภัณฑ์ เรายังให้คำปรักษาในเรื่องของการทำการตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ต เช่นจัดการและการใช้งาน Google สำหรับการทำSEM(Search Engine Marketing)ที่ประกอบไปด้วย SEO(Search Engine Optimization), Adsword, Webmaster tools and Analytics ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ใน Social Media - SMM(Social Media Marketing) และหลังจากเริ่มมีการซื้อขาย ขั้นตอน รูปแบบ และช่องทางการชำระเงิน ตลอดจนการจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การทำโปรโมชั่น การทำ Brand royalty เพื่อให้เกิดการ return ของผู้ซื้อ
  • Defense - Maintenance and Support สุดท้ายเรายังดูแล แก้ไขและให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันการโจมตีจาก Malware, Virus และ spam ตลอดจนกรณีที่เวบเข้าใช้งานไม่ได้ในทุกๆกรณี ฟรี 3เดือนหลังจากส่งมอบงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหลังจากนั้น ว่าไปตามcase ในส่วนของ Maintenance และ Support เราใช้ระบบ Ticket ที่ลูกค้าสามารถสร้าง Ticket และ track ติดตามผลได้
  Kzy.co อาจจะไม่ใช่ Online business solutions and services agency ดีที่สุดแต่เราจะพยายามพัฒนาแก้ไขและทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการของทุกธุรกิจ   
ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การทำงาน แต่เราต้องการให้งานทุกงานเป็นผลงานของเรา