ด้วยความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Facebook API ไม่ว่าจะเป็น Graph API และ Web SDKs นำมาสู่บริการที่เชื่อมต่อเวบไซต์ของท่านกับ Facebook ตลอดจน Facebook Fan Page ที่ท่านมี เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถที่มีอยู่เดิมให้น่าสนใจและดียิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางและโอกาสสำหรับการตลาดและ brand ของท่าน ด้วยบริการของเรา