จากประสบการณ์ที่เคยลองใช้CMSมาหลายตัว รวมถึงที่เขียนขึ้นมาเอง ทีมงานKzyพบว่า Concrete5 ง่ายต่อการพัฒนาระบบทุกระบบ รวมถึงเป็น CMS ที่เรียกได้ว่าสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากที่สุด ที่ผู้ใช้งานทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปแรกรมก็สามารถใช้งานได้ อัพเดทข้อมูลได้
ปัจจุบันในเวอร์ชั่นล่าสุดของ Concrete5 เวอร์ชั่น 5.7 สามารถสรุปได้ดังนี้

ส่วนของนักพัฒนาระบบ

 1. ได้เปลี่ยน Core framework จาก ZEND เป็น Laravel
 2. PHP Coding Style ใช้มาตราฐานตาม PSR-2 coding standard.
 3. File Naming and Location มาตราฐานตาม PSR-4() - Name space
 4. JavaScript Coding Style ใช้ Airbnb JavaScript Style Guide
 5. CSS/LESS เปลี่ยนวิธีการตั้งชื่อต้องเป็นตัวเล็กทั้งหมดและใช้ '-' เป็นตัวขั้นแทน '.' กับ '_'
 6. Database เปลี่ยน Lib ที่ใช้เชื่อมต่อจาก ADODB มาเป็น Doctrine DBAL


ส่วนของผู้ใช้งาน

 1. การใช้จัดวาง layout ของ block ในpage สามารถแบ่ง layout ตามรูปแบบ responsive ของ CSS Library Bootstrap 3.
 2. WYSIWYG เป็นให้ดูใช้งานที่ง่ายขึ้น
 3. มีการจัดการไฟล์ที่ง่ายขึ้น
 4. รูปแบบการปรับเปลี่ยนหน้า UX ของผู้ใช้งานทั่วไปดูง่ายขึ้น
 5. มีฟังก์ชั่นที่รองรับการ SEO มากขึ้นกว่าเดิม

เนื้อหารายละเอียดส่วนนี้ ส่วนใหญ่แปลโดยตรงจาก http://documentation.concrete5.org/developers แต่มีปรับแต่งเนื้อหาบางส่วนเพื่อความกระชับ รวมถึงเพิ่มเติมจากประสบการณ์ตรงจากการใช้งาน